Welkom in groep 1-2-3

Onze groep heeft 2 juffen: juf Edith en juf Karen. Juf Edith werkt op dinsdag, woensdag en donderdag en juf Karen op maandag, dinsdag en vrijdag. Op dit moment heeft groep 1-2-3 samen 21 kinderen. Wij hebben 2 lokalen met een tussendeur tot onze beschikking; het lokaal van groep 1-2 waar de kinderen spelen en werken en het werklokaal van groep 3. Wanneer de leerkracht instructie geeft in groep 3 is een van onze onderwijsassistenten in groep 1-2. Gedurende de dag wisselen zij elkaar af in de groepen. Verjaardagen, excursies of andere feestelijkheden worden samen gevierd.

Inloop

De ouders van groep 1 en 2 brengen hun kinderen vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur binnen. Het is handig om sloffen op school te hebben zodat deze bij slecht weer aangedaan kunnen worden. De kinderen hangen hun jas bij hun plaatje en zetten hun fruit en drinken voor de 10.00 uur pauze op het aanrecht in de klas. Spullen voor de 12.00 uur pauze die in de koelkast moeten, worden in de overblijfbak gezet. Wat niet in de koelkast hoeft blijft in de tas.

Wanneer de kinderen de klas binnenkomen, geven zij de juf een hand om goedemorgen te wensen en zetten hun plaatje bij een activiteit op het digi-keuzebord. De ouders verlaten uiterlijk 8.30 uur de klas, de kinderen blijven doorspelen tot 8.45 uur. Wij noemen dit de inloop, daarna begint de kring.

De kinderen van groep 3 mogen ook naar binnen zodra ze op school zijn, zij gaan tot 8.45 uur aan de slag met een leesactiviteit bv. Leesspelletjes, het lezen van een gedicht, tijdschrift, strip of krant. Een kleurplaat die betrekking heeft op het thema behoort ook tot de mogelijkheden.

     

In de klas

Na de inloop gaan de kleuters in de kring. De twee kinderen naast de juf noemen de namen en kijken welke dag het is. Er is gelegenheid om te vertellen, we zingen een liedje of praten over ons thema. Ondertussen gaat groep 3 met de juf aan het werk in het “werklokaal”. Na de kring gaan de kinderen beginnen met de werkles. Ze kiezen een opdracht, een hoek of een spel. Het keuzebord helpt de kleuters een keus te maken uit de spel- en ontwikkelingsmaterialen. Door variatie in het aanbod, leren de kleuters met veel soorten materiaal spelen.

In de kleutergroep maken wij gebruik van de methode Schatkist. Schatkist editie 3 is een geïntegreerde totaalmethode. Dat wil zeggen dat in elk thema (anker)  alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn: Taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wetenschap en technologie en wereldoriëntatie.

Er wordt een rijke context geboden waardoor kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. Deze context wordt in Schatkist gecreëerd met Pompom, het centrale karakter van de methode. Natuurlijk hebben wij ook ieder jaar onze “eigen” thema’s zoals bv. Sinterklaas, Kerst en moeder/vaderdag.

Groep 3 werkt met de methodes Veilig Leren Lezen (de Kim versie) , Pennenstreken (schrijven) en Wereld in getallen (rekenen).

Het werken aan deze kernvakken neemt een groot deel van de dag in beslag. Ook groep 3 werkt met thema’s waarin veel verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Bij het inoefenen van de leerstof maken wij, naast de materialen van de methodes, ook gebruik van de i-pad.

 

Gymnastiek

Iedere dag is er tijd voor beweging. Bewegen bij het aanleren van een liedje, bewegen op muziek of een spelles met dans en-of tikspelletjes. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten op ons prachtige speelplein.  Op donderdag (september t/m mei) gaan we met de bus naar de sporthal in Teuge. Daar krijgen de kinderen dit jaar les van meester Mark. Zij nemen zelf gymkleding en gymschoenen mee. Het is handig om schoenen met klittenband of elastiek mee te geven.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: