Welkom in groep 1-2-3

Onze groep heeft 2 juffen: juf Edith en juf Karen. Juf Karen werkt op maandag en vrijdag en juf Edith op dinsdag en donderdag. Op woensdag is de ene week juf Karen in de groep en de andere week juf Edith. Op dit moment heeft groep 1-2 19 kinderen en in de loop van het schooljaar komen daar nog wat kinderen bij.

Inloop

De ouders van groep 1 en 2 brengen hun kinderen vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur binnen. Het is handig om sloffen op school te hebben zodat deze bij slecht weer aangedaan kunnen worden. De kinderen hangen hun jas bij hun plaatje en zetten hun fruit en drinken voor de 10.00 uur pauze op het aanrecht in de klas. Spullen voor de 12.00 uur pauze die in de koelkast moeten, worden in de overblijfbak gezet. Wat niet in de koelkast hoeft blijft in de tas.

Wanneer de kinderen de klas inkomen geven zij de juf een hand om goedemorgen te wensen en zetten hun plaatje bij een activiteit op het digi-keuzebord. De ouders verlaten uiterlijk 8.30 uur de klas, de kinderen blijven doorspelen tot 8.45 uur. Wij noemen dit de inloop, daarna begint de kring.

In de klas

Iedere dag hebben twee kinderen de beurt om naast de juf te zitten. Zij noemen de namen en kijken op het planbord welke dag en datum het is en wat we die dag gaan doen. Daarna is er gelegenheid om te vertellen, we lezen voor, praten over ons thema of zingen een liedje.

Tijdens de werkles kiezen de kinderen een opdracht, een hoek of een spel. Het digi-keuzebord helpt de kleuters een keuze te maken uit de spel-en ontwikkelingsmaterialen. Door variatie in het aanbod, leren de kleuters met veel soorten materiaal spelen.

Methode Schatkist

In de kleutergroep maken wij gebruik van de methode Schatkist. Schatkist editie 3 is een geïntegreerde totaalmethode. Dat wil zeggen dat in elk thema (anker)  alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn :

Taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wetenschap en technologie en wereldoriëntatie.

Er wordt een rijke context geboden waardoor kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. Deze context wordt in Schatkist gecreëerd met Pompom, het centrale karakter van de methode. Natuurlijk hebben wij ook ieder jaar onze “eigen” thema’s zoals bv. Sinterklaas, Kerst en moeder/vaderdag.

Kleutergym

Iedere dag is er tijd voor beweging. Bewegen bij het aanleren van een liedje, bewegen op muziek of een spelles met dans en-of  tikspelletjes. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten op ons prachtige speelplein.  Op donderdag (vanaf 21 september t/m 17 mei) gaan de kleuters met de bus naar de sporthal in Teuge. Zij nemen gymkleding en gymschoenen mee. Het is handig om schoenen met klittenband of elastiek mee te geven.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: