Welkom in groep 4-5-6

In groep 4, 5 en 6 werken de kinderen van uit de thema's van Alles in 1. Groep 5 en 6 werkt in de weken dat er niet aan één van de vier Alles in 1 thema’s wordt gewerkt met alles Alles-Apart. De lessen zullen veelal bestaan uit een korte instructie, waarna de leerlingen zelfstandig of samen de verwerking gaan maken en er zal afgesloten worden met een korte nabespreking. De opdrachten en het lokaal zijn zo ingericht dat de leerlingen zich zelfstandig goed kunnen redden.

Elke thema voor groep 5 en 6 duurt 5 á 6 weken. Binnen Alles in 1 komen voor groep 5 en 6 dit jaar de volgende thema's aan bod:

  • Bouwen
  • Prehistorie Grieken en Romeinen
  • Nederland
  • Dieren

 Met groep 4 gaan we werken aan de volgende thema´s, deze duren 8 weken:

  • Waar is het?
  • Jij en ik!
  • Wanneer was het?
  • Hoe werkt het?
  • Wat groeit en bloeit
Naast Alles in 1 en Alles Apart rekenen we met Snappet. Dit betekent dat de leerlingen een eigen tablet hebben waarop het niveau van de sommen wordt aangepast aan de vaardigheden van de individuele leerlingen. Daarnaast gebruiken we Snappet, voor het eerst dit schooljaar, ook voor woordenschat, wat een schoolbreed speerpunt is (vanaf) dit schooljaar.

Verschillende vakken die naast het taal, reken, wereldoriëntatie – en woordenschatonderwijs aan bod komen zijn: verkeer, schrijven, Kanjertraining, Geobas (topografie) en natuurlijk de wekelijkse gymles.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: