Protocollen

Protocol ontoelaatbaar gedrag

Conflicten zijn een onderdeel van het dagelijks leven. Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden. In verreweg de meeste gevallen waarin een kind ongewenst gedrag laat zien biedt de kanjertraining voldoende handvatten om het kind te helpen zich bewust te worden van zijn/haar gedrag en dit te veranderen. Van ‘ongewenst gedrag’ spreken wij wanneer de kanjerregels niet worden nageleefd.

Download hier het protocol ontoelaatbaar gedrag

Protocol vervanging bij afwezigheid leerkrachten

Dit ‘protocol vervanging’ is opgesteld om duidelijkheid te verschaffen aan ouders en leerkrachten, om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen, met aandacht voor de werkdruk bij het personeel. 

Download hier het protocol vervanging bij afwezigheid leerkrachten

Deze protocollen zijn op 14 januari 2019 door de directie en de medezeggenschapsraad van o.b.s. Wilp-Achterhoek vastgesteld.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: