De Schoolgids

De basisschool neemt in het leven een belangrijke plaats in, voor kinderen en voor ouders. In de loop van de jaren wordt uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwd aan de zorg van de juffen en meesters van onze school. Dat is veel. Een school kies je dan ook met zorg.

De schoolgids is een hulpmiddel bij het kiezen van de juiste school voor uw kind. De gids is bedoeld voor ouders, verzorgers die hun kinderen op onze school hebben en voor ouders, verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken. In de gids beschrijven wij onze visie, uitgangspunten en hoe wij de kwaliteit waarborgen en verbeteren.

Download hier de schoolgids 2018-2019 of blader onderstaand door onze schoolgids.

In de schoolgids staat informatie over de beleidsmatige kant van de school. In de schoolkalender staat de dagelijkse gang van zaken met zo veel mogelijke actuele informatie.
De schoolgids en de schoolkalender zijn tot stand gekomen in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft instemming verleend aan de inhoud van de schoolgids.

In de schoolgids spreken we steeds over verzorgers. Met verzorgers bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: