Schoolplan

Het schoolplan is in eerste instantie een intern kwaliteitsinstrument om de school houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzen en bij de verdere planning van de uitvoering van het beleid. We willen inzichtelijk maken waar de school nu staat en waar we de komende vier jaar naar toe willen en op welke wijze.

In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen bevoegd gezag, aan de inspectie van het onderwijs en aan de ouders en andere belanghebbenden.

Klik hier om het schoolplan te lezen.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: