De visie van onze school

O.B.S. Wilp-Achterhoek is een school die kinderen een stevige basis voor de toekomst geeft op zowel cognitief als sociaal gebied. Onze school is herkenbaar aan zijn waardevolle tradities in combinatie met modern onderwijs in de 21ste eeuw.

We creëren een sfeer van saamhorigheid en betrokkenheid, waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij spelen ook in op de verschillen tussen kinderen en komen tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen; competentie, autonomie en relatie.

Wij streven naar een leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd en waar ze met en van elkaar kunnen leren. Onderwijs dat past voor ieder kind is een uitgangspunt binnen ons adaptieve aanbod.

Samenwerking met ouders

Ouders zien wij als partners. Niemand kent het kind beter dan de ouder. De bijdrage van de ouders is daarom van wezenlijk belang. Een goede samenwerking leidt tot een gezamenlijke aanpak rond het kind waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Ouders komen minimaal 3 keer per jaar op gesprek met de leerkracht om de voortgang te bespreken.

Sfeer op school

Op onze school heerst een prettige, rustige sfeer, waarin kinderen ouders en medewerkers zich thuis voelen. We gaan zo met elkaar om dat iedereen zich daar prettig bij kan voelen. Pesten, schelden en kinderen links laten liggen zijn zaken die we niet accepteren. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen. We hebben veel aandacht voor het wel en wee van elkaar en leven echt mee met zowel de verdrietige als de fijne zaken die kinderen mee kunnen maken.

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: