Thematisch Onderwijs "Alles in 1"

Met de methode “ Alles-in-1” wordt kinderen van groep 4 t/m 8 op zeer gevarieerde wijze alles aangeboden wat ze moeten leren. Alle didactische werkvormen worden op een afwisselende manier ingezet. De niveaus binnen de thema’s variëren van een A t/m F, waarbij wij er vanuit gaan dat A t/m C voor groep 5/6 wordt gebruikt en D/m F voor groep 7/8.
 
Ieder kind kan op zijn eigen niveau van A t/m F aan het werk met dezelfde leerstof. Er kan gedifferentieerd worden binnen de verschillende niveaus per stof/ per kind. (bijv. taal op niveau D, de andere stof op niveau E of F) Voor spelling wordt gewerkt met Alles Apart, de moeilijke woorden en spellingsafspraken zijn gekoppeld aan de thema’s van Alles in 1.
Ook groep 4 werkt met Alles in 1, bij groep 3 wordt uitgegaan van de thema's van Veilig Leren Lezen.
In de kleutergroep worden de thema's ontworpen in relatie tot de leerlijnen Taal/Lezen en Wiskundige Oriëntatie en volgens de bedoelingen van Basisontwikkelingen. De thema’s duren 4 tot 6 weken en worden per schooljaar gepland.
 

     


 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: