Thematisch Onderwijs "Alles in 1"

Met de methode “ Alles-in-1” wordt kinderen van groep 4 t/m 8 op zeer gevarieerde wijze alles aangeboden wat ze moeten leren. Alle didactische werkvormen worden op een afwisselende manier ingezet. De niveaus binnen de thema’s variëren van een A t/m F, waarbij wij er vanuit gaan dat A t/m C voor groep 5/6 wordt gebruikt en D/m F voor groep 7/8.
 
Ieder kind kan op zijn eigen niveau van A t/m F aan het werk met dezelfde leerstof. Er kan gedifferentieerd worden binnen de verschillende niveaus per stof/ per kind. (bijv. taal op niveau D, de andere stof op niveau E of F) Voor spelling wordt gewerkt met Alles Apart, de moeilijke woorden en spellingsafspraken zijn gekoppeld aan de thema’s van Alles in 1.
Ook groep 4 werkt met Alles in 1, bij groep 3 wordt uitgegaan van de thema's van Veilig Leren Lezen.

In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van de methode Schatkist. Dit is een geïntegreerde totaalmethode. Dat wil zeggen dat in elk thema (anker)  alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Deze ontwikkelingsgebieden zijn: Taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wetenschap en technologie en wereldoriëntatie. Er wordt een rijke context geboden waardoor kinderen de wereld om zich heen beter leren begrijpen. Deze context wordt in Schatkist gecreëerd met Pompom, het centrale karakter van de methode. 

     

 

 

Mijn kind

Neem een kijkje in de klas en ontdek wat we in onze groepen doen: